Epidemiologie van werkgerelateerde kanker

Door op 25-03-2014
 • 00Inleiding
 • 01Oorzaken van kanker
 • 02Kanker in Nederland
 • 03Werkgerelateerde kanker bij individuen en groepen
 • 04Werkgerelateerde kanker per type
 • 05Werkgerelateerde kanker in Nederland
 • 06De bedrijfsarts en werkgerelateerde kanker
 • 07Naar betere cijfers
 • 08Conclusie
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Werkgerelateerde kanker is kanker die mede is ontstaan als gevolg van blootstelling tijdens de uitvoering van het werk. Hiermee is het een breder begrip dan de term beroepskanker, waarbij vastgesteld moet zijn dat werk de belangrijkste oorzaak van de kanker is. De lange periode tussen blootstelling en het ontstaan van de kanker en de verwevenheid van factoren in en buiten het beroep maken onderzoek naar kanker en werk lastig. Ook zijn kankers veroorzaakt door werkgerelateerde factoren vaak niet te onderscheiden van kankers veroorzaakt door niet-werkgerelateerde factoren. Bedrijfsartsen hebben een taak in de preventie door blootstelling aan carcinogene factoren zo veel mogelijk te voorkomen en in het zo nodig vaststellen van de relatie tussen kanker en oorzaken in het werk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Lenderink, A.F.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 maart 2014
Editie Quintesse - Jaargang 3 - editie 1 - nummer 1 | Kanker en werk

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u wat wordt verstaan onder werkgerelateerde kanker en hoe deze zich onderscheidt van beroepskanker;
 • hebt u een beeld van het percentage werkgerelateerde kanker ten opzichte van alle vormen van kanker voor mannen en vrouwen, in totaal en voor de belangrijkste typen;
 • hebt u globaal inzicht in de problemen die zich kunnen voordoen bij het individueel of in groepen beoordelen van de mogelijke werkgerelateerdheid van kanker.