Ethiek uitgelegd aan onze kinderen

Door op 17-09-2019

Ethiek gaat over een wijze van in de wereld willen staan en dus ook in uw beroep willen staan, waarin recht wordt gedaan aan de ander. De zoektocht naar wat een handeling moreel tot de juiste maakt, wordt geschetst vanuit twee klassieke moderne ethische theorieën: de gevolgen- en plichtsethiek. Daarmee worden belangen, beginselen, recht, plicht en ‘de ander’ als belangrijkste elementen van morele vraagstukken geïntroduceerd. Antwoorden ontstaan echter pas na zorgvuldige weging ervan. De complexiteit van de hedendaagse vraagstukken binnen de zorg vraagt om een aanvullende deliberatieve ethiek. Ethische experts, professionals en anderen vormen een morele onderzoeksgemeenschap. Een experimentele moraal kan ontstaan als we onze sociale omgeving en werkomgeving zo inrichten dat deze het moreel leren toelaat. Dat kan ons helpen antwoord te geven op de uitdagende vraagstukken waar we in de samenleving en de beroepspraktijk voor staan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Meij, R.H.C.
Hengel, P. van
Thema Hoofdartikel
Publicatie 17 september 2019
Editie Quintesse - Jaargang 8 - editie 3 - nummer 3 | Ethiek