Evidence-based medicine in de bedrijfsen verzekeringsgeneeskunde, deel 3

Beoordeling van de methodologische kwaliteit

Het toepassen van evidence-based medicine (EBM) in de praktijk omvat vijf stappen die u als bedrijfs- of verzekeringsarts helpen bij het beantwoorden van praktijkvragen. Na het formuleren van een beantwoordbare vraag en het opstellen van een zoekstrategie komt in dit artikel het beoordelen van de methodologische kwaliteit aan bod. Dit begint met een beoordeling van de opzet en uitvoering van een richtlijn of systematische review. Voor een richtlijn gebruikt u het instrument AGREE II en voor een systematische review Nederlandstalige formulieren of het Engelstalige instrument AMSTAR. De beoordeling van de methodologische kwaliteit draait om het in kaart brengen van het risico op bias (vertekening). De criteria waarop een studie wordt beoordeeld hangt af van de onderzoeksopzet. Voor een gerandomiseerde trial is het bijvoorbeeld van belang dat de randomisatie goed is uitgevoerd, dat degene die de uitkomsten meet niet weet welke interventie de patiënt heeft
gehad en dat het aantal uitvallers zo laag mogelijk is. In een diagnostische studie is het van belang dat alle deelnemers zowel de te onderzoeken test als de referentietest hebben ondergaan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren