Extrinsieke allergische alveolitis, een multidisciplinaire longaandoening

Door op 13-06-2013
  • 00Casus
  • 01Inleiding
  • 02Diagnostiek
  • 03Evaluatie van de blootstelling
  • 04Behandeling en preventie
  • 05Belastbaarheid: rol van de bedrijfs- en verzekeringsarts
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Extrinsieke allergische alveolitis (EAA) is een complex ziektebeeld dat zich kan uiten in uiteenlopende klinische verschijningsvormen. Het wordt veroorzaakt door een immunologische reactie op in de regel (herhaalde) inhalatie van biologische agentia, maar ook sommige anorganische agentia worden inmiddels met dit ziektebeeld in verband gebracht. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende determinanten van EAA die voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige praktijk van belang zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Stigter, H.
Thema Samenwerken
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 13 juni 2013
Editie Quintesse - Jaargang 2 - editie 2 - nummer 2 | Oog en werk

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel
•    kunt u de belangrijkste determinanten omtrent diagnostiek, behandeling, preventie en belastbaarheidsaspecten van extrinsieke allergische alveolitis onderscheiden;
•    bent u zich bewust van de complexiteit van extrinsieke allergische alveolitis en de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking;
•    bent u alert op de valkuilen omtrent het potentieel klinisch beloop van extrinsieke allergische alveolitis.