Gezond werken tijdens de zwangerschap

Advisering volgens de NVAB-richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk

Door op 13-12-2019
  • 00Cijfers werkende zwangeren in Nederland
  • 01NVAB-richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk
  • 02Beleidsadvisering
  • 03Tot slot
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Negen op de tien zwangeren zijn aan het werk en tijdens hun eerste zwangerschap werken zij gemiddeld 30 uur per week. De meeste zwangeren werken in de sector zorg en welzijn en in pedagogische en dienstverlenende beroepen. Juist in deze sectoren en beroepen kunnen arbeidsomstandigheden een risico vormen voor de zwangere werknemer en haar ongeboren kind. Tijdens de zwangerschap verandert de belastbaarheid van werknemers. Bij de advisering over aanpassing van werk van zwangere werknemers moet men rekening houden met werk- en persoonsgebonden risicofactoren. Het doel van deze aanpassing is het voorkomen van afwijkingen bij moeder en kind. De NVAB-richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk gaat uit van deze werk- en persoonsgebonden risicofactoren en geeft aanwijzingen voor de begeleiding van individuele zwangeren door bedrijfsartsen, zowel bij het preventieve consult als bij verzuim. De richtlijn geeft de bedrijfsarts ook houvast bij advisering aan de werkgever over het opstellen van arbobeleid voor werknemers met een zwangerschapswens, tijdens de zwangerschap en na de bevalling. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Beukering, M.D.M. van
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 13 december 2019
Editie Quintesse - Jaargang 8 - editie 4 - nummer 4 | Zwangerschap

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u welk soort werk zwangere werknemers doen;
  • kent u de kern en effecten van het gebruik van de NVAB-richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk en kunt u deze toepassen bij de begeleiding van individuele zwangeren en de advisering van de werkgever over zwangerenbeleid;
  • hebt u kennis van werk- en persoonsgebonden risicofactoren voor zwangere en pas bevallen werknemers.