Gezondheidsvaardigheden, wat zijn dat eigenlijk?

Het belang voor de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts

 • 00Wat zijn gezondheidsvaardigheden?
 • 01Gezondheidsvaardigheden zijn niet alleen een individueel probleem
 • 02Gezondheidsvaardigheden, cijfers en achtergronden
 • 03Beperkte gezondheidsvaardigheden als individueel probleem
 • 04Beperkte gezondheidsvaardigheden als maatschappelijk probleem
 • 05Het verbeteren van gezondheidsvaardigheden
 • 06Omgaan met gezondheidsvaardigheden in de praktijk
 • 07Gezondheidsvaardigheden en de bedrijfsarts
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

In dit artikel geven we een overzicht van het begrip ‘gezondheidsvaardigheden’, in de Engelse taal health literacy genoemd. Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen en te begrijpen, en die informatie ook te kunnen beoordelen en adequaat toe te passen in de eigen situatie. Beperkte gezondheidsvaardigheden hebben een grote impact op gezondheid. Het leidt niet alleen tot het minder goed begrijpen van informatie, maar uiteindelijk ook tot een slechtere gezondheid en een groter overlijdensrisico. Wereldwijd groeit de aandacht voor dit concept als belangrijk individueel maar ook maatschappelijk probleem. Beperkte gezondheidsvaardigheden komen voor bij ongeveer 30% van de Nederlanders, terwijl tegelijk de maatschappij steeds meer eigen regie over gezondheid en ziekte van haar burgers vraagt binnen een steeds complexer zorgsysteem. We beschrijven de invloed van beperkte gezondheidsvaardigheden in Nederland, voor zowel de individuele als de maatschappelijke gevolgen. Ook geven we suggesties hoe hulpverleners, en specifiek bedrijfs- en verzekeringsartsen, beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen herkennen en hiermee kunnen omgaan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Lelie MSc, M.R.
Graaf, J.H. de
Burdorf, L.
Rademakers, J.
Thema In de praktijk
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2022
Editie Quintesse - Jaargang 11 - editie 1 - Nummer 1 | De risicozwangerschap

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u wat gezondheidsvaardigheden zijn;
 • kent u de factoren die een rol spelen bij gezondheidsvaardigheden;
 • beseft u dat beperkte gezondheidsvaardigheden niet alleen leiden tot het minder goed begrijpen van informatie, maar ook tot een slechtere gezondheid en groter overlijdensrisico;
 • weet u dat ingewikkeldere en onoverzichtelijkere zorg hogere eisen stelt aan iemands gezondheidsvaardigheden;
 • kunt u als beperkte gezondheidsvaardigheden in de spreekkamer herkennen en hierop inspelen.