Heeft etniciteit invloed op cardiovasculair risicomanagement?

Door op 16-12-2021
  • 00Inleiding
  • 01CVRM
  • 02Etniciteit
  • 03Hoe om te gaan met etniciteit en CVRM in Nederland?
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Cardiovasculair risicomanagement is een gestructureerde methode om een risicoprofiel te maken bij mensen, vrij van hart – en vaatziekten. Het risicoprofiel geeft de kans op ziekte of overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten binnen een periode van tien jaar. Afhankelijk van de hoogte van dit risico beveelt de richtlijn verschillende, momenteel best geachte, niet-medicamenteuze en medicamenteuze interventies aan. De belangrijkste uitgangsvraag in dit artikel is of etniciteit een reclassificering van het risico kan geven, waardoor interventies moeten worden aangepast. Door onvoldoende bewijs is hier onduidelijkheid over en wordt dit in Nederland niet geadviseerd. Wel wordt aanbevolen om laagdrempelig bij etnische groepen een risicoprofiel voor hart- en vaatziekten op te stellen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dijk, J.L. van
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 december 2021
Editie Quintesse - Jaargang 10 - editie 4 - Nummer 4 | Transculturele geneeskunde

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u wat cardiovasculair risicomanagement inhoudt;
  • bent u zich bewust van de diversiteit die etniciteit heeft ten opzichte van gezondheidsaspecten;
  • hebt u een visie op de rol van etniciteit bij cardiovasculair risicomanagement.