Herziene richtlijn Complex regionaal pijnsyndroom

Door op 15-12-2016
 • 00Inleiding
 • 01Het syndroom
 • 02Symptomatologie
 • 03Natuurlijk beloop
 • 04Pathofysiologie
 • 05Diagnostiek
 • 06Behandeling
 • 07Medische behandeling
 • 08Paramedische behandeling
 • 09CRPS en werk
 • 10Werkhervatting
 • 11Tot slot
 • 12Reacties (0)

Samenvatting

In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de multidisciplinaire richtlijn Complex regionaal pijnsyndroom type I (CRPS-I). Aan de orde komen epidemiologie, pathofysiologie, predisponerende factoren, natuurlijk beloop en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen ten aanzien van diagnostiek en therapie. Wat uitgebreider wordt stilgestaan bij het vaststellen van de belastbaarheid en begeleidingsadviezen zoals in de richtlijn in een apart hoofdstuk verwoord. Hoewel klinisch zeer relevant, komen de vele onderzoeken naar het nut van (aanvullende) diagnostiek en behandeling minder uitgebreid aan bod.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Gabeler, P.H.
Thema Richtlijnen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 december 2016
Editie Quintesse - Jaargang 5 - editie 4 - nummer 4 | Persoonlijkheidsstoornissen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u wat het Complex regionaal pijnsyndroom is en welke vormen worden onderscheiden;
 • bent u op de hoogte van de aanbevelingen voor diagnostiek;
 • weet u welke mogelijkheden er zijn voor behandeling;
 • kent u het belang van de rol van de bedrijfsarts bij het tijdig onderkennen van CRPS.