Het post-intensive care syndroom in de sociaalgeneeskundige spreekkamer

Het overleven van een ernstige ziekte en een verblijf op een intensivecareafdeling heeft een enorme impact op het leven van voormalige intensivecarepatiënten en hun naasten en is lang niet altijd zonder restschade. Het post-intensive care syndroom (PICS) is de verzamelterm voor alle nieuwe of verergerde problemen in het fysieke, psychische of cognitieve domein, ontstaan na het doormaken van kritieke ziekte en die blijven bestaan na verblijf op een intensivecareafdeling. PICS-familie (PICS-F) wordt gebruikt voor de (psychische) klachten die naasten van een intensivecarepatiënt kunnen ervaren. In de sociaalgeneeskundige spreekkamer is het van essentieel belang om PICS(-F) te herkennen, erkennen en hierin adequate begeleiding en beoordeling te kunnen bieden. Een gedegen anamnese met aandacht voor de verschillende domeinen die kunnen zijn aangedaan is hierbij cruciaal.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren