Het risico van endocriene disruptors

Door op 01-09-2022
 • 00Inleiding
 • 01Wetgeving gevaarlijke stoffen
 • 02Het endocriene systeem
 • 03In welke werkomstandigheden kunnen EDC’s worden aangetroffen?
 • 04Wat kunnen de gevolgen zijn van EDC’s?
 • 05Preventieve maatregelen
 • 06De rol van de bedrijfsarts of verzekeringsarts bij mogelijke blootstelling aan EDC’s
 • 07Tot slot
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Sinds de jaren 1990 is men zich bewust geworden van de gezondheidsrisico’s van endocriene disruptors. EDC’s zijn chemicaliën die het hormonale systeem kunnen verstoren en daardoor bij mens en dier schadelijke effecten kunnen veroorzaken. Door zijn complexiteit en verwevenheid met vele processen in het lichaam is het endocriene systeem erg kwetsbaar voor verstoringen, met name in de neonatale periode en de periode van groei en ontwikkeling. Het oude adagium ‘de dosis bepaalt de giftigheid’ gaat voor EDC’s niet altijd op, omdat kleine doses soms ernstiger effecten kunnen hebben dan grotere. Hoewel nog veel onbekend is over EDC’s, is het voor bedrijfsartsen van groot belang om alert te zijn op blootstelling aan deze stoffen, omdat zij ernstige aandoeningen kunnen veroorzaken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Franklin, S.W.
Spreeuwers, D.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 september 2022
Editie Quintesse - Jaargang 11 - editie 3 - Nummer 3 | Wervelkolom

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u wat endocriene disrupting chemicaliën (EDC’s) zijn;
 • bent u zich bewust van de gezondheidsrisico’s van EDC’s;
 • heeft u een indruk in welke arbeidsomstandigheden blootstelling aan EDC kan plaatsvinden;
 • weet u hoe te handelen bij een bedrijf waar met EDC’s wordt gewerkt.