Het Toxic Incident Counseling Model

Een systematische arbeidsgezondheidskundige aanpak bij paniek rondom toxische stoffen

Door op 16-09-2016

Bij een eenmalige plotselinge blootstelling aan een gevaarlijke stof of
wanneer gevaarlijke stoffen onverwacht worden aangetroffen in een
bedrijf, kan paniek ontstaan. De arbodienst, bedrijfsarts en andere
arboprofessionals zijn hierbij vaak nauw betrokken. Het vanuit de praktijk
ontwikkelde Toxic Incident Counseling Model kan helpen de situatie via
een systematische arbeidsgezondheidskundige aanpak beheersbaar
te maken. Het model kent een aantal opeenvolgende stappen die door
de ingeschakelde adviseur doorlopen kunnen worden: verhelder het
probleem, spreek met directbetrokkenen op de werkplek, verzamel de
vragen die leven onder het personeel, lees u in, weeg af en licht voor en
bied de mogelijkheid van individuele counseling. Bedrijfsartsen kunnen
hier een belangrijke rol in spelen met deskundig, onafhankelijk advies,
basiskennis van de toxicologie en goede communicatieve vaardigheden in
het contact met werknemers en management en met andere betrokken
deskundigen (arbeidshygiënisten, Inspectie SZW, medische specialisten).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Laan, G. van der
Lenderink, A.F.
Publicatie 16 september 2016
Editie Quintesse - Jaargang 5 - editie 3 - nummer 3 | Toxicologie