Hoe gevaarlijk is straling voor de gezondheid?

Gezondheidseffecten van ioniserende straling

Door op 01-02-2024
  • 00Inleiding
  • 01Effecten van straling
  • 02Gevolgen van blootstelling aan ioniserende straling
  • 03Gezondheidseffecten van ioniserende straling in bedrijf
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

In het dagelijks leven komen wij continu in aanraking met straling. Ioniserende straling spreekt daarbij het meest tot de verbeelding met beelden van Hiroshima en Nagasaki of de kernrampen bij Tsjernobyl en Fukoshima. De effecten van ioniserende straling op de gezondheid worden verdeeld in acute en late effecten. Onder de acute, zogeheten deterministische effecten vallen onder andere huidreacties die optreden bij het overschrijden van de drempeldosis. Late stochastische effecten betreffen met name een verhoogde kans op kanker in de toekomst. Werken met ioniserende straling is aan strenge eisen gebonden, gebaseerd op drie pijlers: afscherming, afstand en tijd van blootstelling. Alhoewel ioniserende straling ernstige gezondheidseffecten kan hebben, dragen risicoreductie en communicatie bij aan het relativeren hiervan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Poelma-Tap, D.L.H.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 februari 2024
Editie Quintesse - Jaargang 13 - editie 1 - Nummer 1 | Stralingsgeneeskunde

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • kent u de algemene effecten van straling op de gezondheid, zowel positief als negatief;
  • bent u in staat te beschrijven wat de globale effecten op het functioneren kunnen zijn bij blootstelling;
  • kunt u een globale inschatting maken van de te verwachten effecten en risico’s bij blootstelling aan straling.