Inclusiviteit in gezondheidszorg en -onderzoek

Historie, kritiek en noodzaak van diversiteit in de zorg

Door op 16-12-2021
  • 00Interculturele zorg
  • 01Historie van diversiteit en inclusie in de zorg
  • 02Moeilijke concepten: etniciteit en ‘ras’
  • 03De noodzaak van diversiteit en inclusie
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

In de jaren 1970 waren het aanvankelijk bedrijfsartsen die het eerst in contact kwamen met de zorg voor grote groepen buitenlandse werknemers. Uiteindelijk zijn er door de jaren heen verschillende sociaal-politieke momenten geweest die invulling hebben gegeven aan interculturele voorzieningen in de zorg in Nederland. Binnen de huidige focus op inclusie en diversiteit in zorg en in onderzoek is er hernieuwde aandacht voor gezondheidsverschillen en diversiteit in afkomst. Het in de praktijk brengen van inclusie en diversiteit is echter zeer complex. Het is in dit verband voornamelijk van belang om kritisch te reflecteren op het gebruik van herkomstcategorieën in de zorg, gezien het sociaal-politieke en dynamische karakter van deze categorieën. Specifiek het gebruik van raciale termen is problematisch, omdat raciaal denken doet geloven dat op basis van een raciale typering biologische karakteristieken kunnen worden toegeschreven aan individuele patiënten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Helberg-Proctor, Dr. A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 december 2021
Editie Quintesse - Jaargang 10 - editie 4 - Nummer 4 | Transculturele geneeskunde

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u welke competenties nodig zijn om interculturele zorg te kunnen verlenen;
  • kent u de historie van interculturele zorg in Nederland en de consequenties van de politieke context voor deze voorzieningen;
  • kunt u specifieke voorbeelden noemen van de noodzaak van inclusie en diversiteit in de zorg en in onderzoek;
  • bent u in staat om kritisch te reflecteren op het gebruik van het concept ‘ras’ in de geneeskunde.