Instrument voor de beschrijving van arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden

Afgelopen jaar is een instrument ontwikkeld voor de beschrijving van arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden (BAR) van zieke werknemers, aan de hand van interviews en focusgroepen met diverse stakeholders uit het domein arbeid en gezondheid, een literatuuronderzoek, een Delphi-onderzoek en drie proefateliers. Er is behoefte aan een instrument in begrijpelijke taal, dat ruimte biedt voor een biopsychosociale benadering van ziekte waarbij omgevings- en persoonsfactoren, die de re-integratie kunnen beïnvloeden, worden weergegeven. Een instrument gebaseerd op de International Classification of Functioning, Disability and Health komt daaraan tegemoet. Om een praktisch instrument te ontwikkelen bereikte een 12 leden tellende expertgroep bestaande uit bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen consensus over het opnemen van 20 categorieën van de ICF. Extra rubrieken werden toegevoegd, onder andere over werkgerelateerde factoren. Het instrument werd verder aangepast op basis van feedback van 150 praktijkprofessionals tijdens drie proefateliers. Het BAR-instrument wordt de komende jaren verder doorontwikkeld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren