Is mijn ziekte het gevolg van blootstelling aan chroom (VI)?

Door op 16-09-2016

Er is de afgelopen jaren veel aandacht ontstaan voor gezondheidsrisico’s
in relatie tot beroepsmatige blootstelling aan chroom (VI).
Chroom (VI)(-verbindingen) zijn kankerverwekkend, reprotoxisch, irriterend, nefrotoxisch, sensibiliserend en anderszins immunotoxisch. Dat leidt ertoe dat van een breed scala van aandoeningen bewezen dan wel verondersteld wordt dat hun optreden moet worden toegeschreven aan chroom (VI)-blootstelling.
Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt ingegaan op de mogelijkheden, beperkingen en systematiek van het verrichten van individuele causaliteitsbeoordeling bij verschillende aandoeningen in relatie tot chroom (VI)-blootstelling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pal, T.M.
Publicatie 16 september 2016
Editie Quintesse - Jaargang 5 - editie 3 - nummer 3 | Toxicologie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • bent u op de hoogte van de toxische eigenschappen van chroom (VI) en de gezondheidsrisico’s die kunnen voortvloeien uit beroepsmatige blootstelling;
  • hebt u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van een causaliteitsbeoordeling bij een aandoening waarvan geclaimd wordt dat zij door blootstelling aan chroom (VI) is ontstaan;
  • weet u hoe de analyse van de rol van blootstelling aan chroom (VI) in een afzonderlijke casus stapsgewijs moet worden uitgevoerd.