Komen beroepsziekten door cadmium in Nederland voor?

 • 00Cadmium en de toepassingen
 • 01Beroepsmatige expositie
 • 02Casus edelsmid
 • 03Kinetiek en toxiciteit
 • 04Gezondheidsrisico’s
 • 05Beheerstrategie
 • 06Health surveillance (gezondheidsbewaking)
 • 07Conclusies
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Voor zover is te achterhalen zijn er in Nederland de laatste decennia geen meldingen gedaan van beroepsziekten door cadmiumblootstelling. De blootstelling via het milieu en via de voeding is in Nederland waarschijnlijk erg klein. Omdat metingen meestal ontbreken, is niet duidelijk hoe hoog deze blootstellingen zijn of zijn geweest, en is de relevantie van deze blootstellingen ook niet goed te beoordelen. De werkgebonden blootstelling en de mogelijke gezondheidsschade als gevolg daarvan zijn in Nederland niet goed in kaart gebracht. Cadmium kan diverse aandoeningen veroorzaken, waarvan nier- en botaandoeningen de bekendste zijn. Meer kennis bij arboprofessionals over het inrichten van klinisch-arbeidsgeneeskundige centra zou moeten leiden tot betere signalering, preventief medisch onderzoek bij blootstelling en uitgebreid onderzoek bij mogelijke gezondheidsschade door cadmiumblootstelling (en blootstelling aan andere toxische stoffen).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Spreeuwers, D.
Drs. S. (Sophia) Franklin,
Thema Beroepsziekten
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 juni 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 2 - nummer 2 | Bedrijfsongevallen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • hebt u kennis over cadmium en de toxische effecten;
 • kunt u mogelijke cadmiumgebonden gezondheidsschade signaleren en verder onderzoek in gang zetten;
 • bent u in staat te adviseren over preventief beleid voor cadmiumblootstelling.