Laaggeletterdheid

Factor van belang bij veilig werken, verzuim en re-integratie

 • 00Laaggeletterdheid in Nederland
 • 01Aan het werk
 • 02
  Laaggeletterdheid en risico’s op de werkvloer
 • 03Zorgtaak van de werkgever
 • 04De rol van de bedrijfsarts
 • 05Tot slot
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Het aantal mensen dat laaggeletterd is, blijft groeien. Meer dan de helft van de laaggeletterde beroepsbevolking tussen 16 en 65 jaar werkt. Laaggeletterdheid betekent dat iemand moeite heeft met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Deze groep heeft vaker dan andere groepen te maken met beperkte gezondheidsvaardigheden door een lager sociaal en cognitief vermogen om informatie te verwerken. In de privésfeer en op de werkvloer kan laaggeletterdheid leiden tot ongevallen, beroepsziekten, uitval en verzuim. Voor de bedrijfsarts is het dan ook raadzaam er alert op te zijn dat onduidelijke verzuimklachten of een moeizame re-integratie mogelijk te maken hebben met een verminderd taalbegrip. Vanuit de zorgverlenende en adviserende rol kan de bedrijfsarts een spil zijn in het signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. De volgende logische stap is doorverwijzing naar scholing. Wat zijn de risico’s van laaggeletterdheid op de werkvloer en wat zijn de maatregelen die u als bedrijfsarts samen met het bedrijf kunt nemen?

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bijl-Baart MA, M.
Luteijn MSc, P.
Rijper MA, W.
Thema Advies
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2023
Editie Quintesse - Jaargang 12 - editie 2 - Nummer 2 | Dood en werk

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • herkent u signalen van laaggeletterdheid;
 • kunt u laaggeletterdheid bespreekbaar maken en warm doorverwijzen voor scholing;
 • herkent u beter de risico’s die laaggeletterdheid met zich meebrengt;
 • kunt u vanuit uw rol beter adviseren bij preventie van gezondheidsrisico’s en de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer;
 • kunt u beter eenvoudig communiceren.