Later met pensioen: gevolgen voor de arbeidsmarkt

 • 00Vergrijzing van de bevolking
 • 01Veranderingen in het pensioenlandschap
 • 02Een hogere AOW-leeftijd
 • 03Gevolgen voor de arbeidsmarkt
 • 04Versterken van duurzame inzetbaarheid
 • 05Deeltijd als zachte landing
 • 06Conclusies
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

De bevolking van Nederland is de afgelopen 50 jaar flink veranderd en naar verwachting zet die trend zich de komende 30 jaar voort. De belangrijkste demografische veranderingen zijn de aanhoudende bevolkingsgroei, de toenemende vergrijzing en de groeiende diversiteit. Deze veranderingen hebben gevolgen voor veel maatschappelijke terreinen, waaronder de arbeidsmarkt. Door de stijgende pensioenleeftijd zullen werknemers tot op steeds hogere leeftijd actief moeten blijven op de arbeidsmarkt. Rond 2060 wordt een pensioenleeftijd van 70 jaar voorzien. Hoewel het overgrote deel van werknemers, ook de ouderen, de gezondheid als (zeer) goed ervaart, neemt bij het stijgen der jaren de kans op chronische aandoeningen toe. Hoewel dit niet altijd direct leidt tot belemmeringen op de werkvloer zal dit toch repercussies hebben voor het werk. Bedrijfsartsen zullen hiermee te maken krijgen. Een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, inclusief de ouderen, zal aan belang winnen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ekamper, P.
Henkens, C.J.I.M.
Dalen, H.P. van
Solinge, H. van
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 17 september 2021
Editie Quintesse - Jaargang 10 - editie 3 - Nummer 3 | Veroudering

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u hoe de bevolking van Nederland zich de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld;
 • kent u de twee belangrijkste componenten van deze bevolkingsontwikkeling;
 • kunt u een relatie leggen tussen de bevolkingsontwikkeling en veranderingen in de pensioenregelingen (AOW en werknemerspensioen) sinds 2006;
 • weet u welke knelpunten kunnen ontstaan op de arbeidsmarkt door het verhogen van de pensioenleeftijd;
 • kent u het hr-instrumentarium dat werkgevers kunnen inzetten om langer doorwerken te faciliteren;
 • hebt u een visie ontwikkeld over de mogelijke impact van langer doorwerken voor uw discipline.