Levenstaken: een nuttig concept voor de bedrijfsarts

Door op 21-12-2020
 • 00Inleiding
 • 01Levenstaken: definitie en theoretische achtergrond
 • 02De levenstakentest
 • 03Omgevingsgestuurd versus zelfgestuurd
 • 04Casus preventieve screening
 • 05Casus curatieve begeleiding
 • 06Rode vlaggen
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Het begrip 'levenstaken' is een psychologisch concept dat verwijst naar de taken die een mens in zijn leven moet vervullen om psychologisch en maatschappelijk goed te kunnen functioneren. Het begrip wordt toegepast op medewerkers met veeleisende beroepen. De ervaren effectiviteit in levenstaken is een belangrijke bron voor gezondheid. Het begrip levenstaken kan nuttig zijn voor bedrijfsartsen om handvatten te vinden voor de preventie en begeleiding bij (dreigende) langdurige arbeidsongeschiktheid.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bakker, A.M.
Thema Psyche
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 december 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 4 - Nummer 4 | Reuma en werk

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • hebt u kennis van het concept levenstaken;
 • bent u in staat in een medisch consult levenstaken preventief en curatief te screenen;
 • kunt u in follow-up het functioneren in levenstaken bewaken met het oog op duurzaam herstel.