Longfunctieonderzoek

Door op 25-06-2015

Bij verschillende arbodiensten worden als onderdeel van keuringen, PMO en dergelijke flowvolumecurves gebruikt. Onderzoek vindt plaats door meting van verschillende parameters waarmee de dynamische longvolumina kunnen worden vastgesteld. Het uitvoeren van onderzoek is echter aan regels gebonden om de betrouwbaarheid te vergroten. Zo moet er een goede indicatie worden gesteld voordat dit mogelijk is. Longfunctieonderzoek maakt differentiatie van verschillende aandoeningen mogelijk. Zo kunnen obstructieve en restrictieve aandoeningen worden onderscheiden naast reversibele en niet-reversibele luchtwegaandoeningen. In dit artikel wordt met name ingegaan op de obstructieve aandoeningen en deze worden geïllustreerd aan de hand van relevante casuïstiek. De classificatie van de aandoening bepaalt ook het therapeutisch spectrum en de prognose. Voor de bedrijfs- en verzekeringsarts is met name de flowvolumecurve van belang en daarnaast de piekstroommeting. Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen onder andere de benutbare mogelijkheden worden vastgesteld. De resultaten uit longfunctieonderzoek zijn daarbij onmisbaar.

 

Bekijk hier een videodemonstratie van bodyplethysmografie (bodybox)

Bekijk hier een videodemonstratie van de uitvoering van een flowvolumecurve

 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Elders, L.A.M.
Thema Hoofdartikel
Publicatie 25 juni 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 2 - nummer 2 | Luchtwegen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u waarom in de arbozorg wordt gekozen voor een flowvolumecurve en waaraan deze moet voldoen;
  • kent u de parameters die worden geblazen en hun betekenis;
  • kent u de normaalwaarden en kunt u deze beoordelen en interpreteren.