Menopauze, arbeid en zorg; een werkbare combinatie?

Door op 29-03-2016

Typische gevolgen van fysiologische ovariële veroudering zijn menstruatieveranderingen, opvliegers, nachtelijk transpireren en urogenitale klachten. Er zijn onvoldoende gegevens over de bijdrage van deze klachten aan arbeidsverzuim in Nederland omdat landelijke registratie ontbreekt. Buitenlandse literatuur rapporteert een verlies van arbeidsproductiviteit door overgangsklachten van 17-25%. De hinder van overgangsklachten is mogelijk geassocieerd aan parameters voor cardiovasculaire aandoeningen. De menopauze is ook het kantelpunt voor het opsporen van risicofactoren voor chronische aandoeningen van de ouder wordende vrouw. De bedrijfsarts kan een signaalfunctie hebben, psycho-educatie geven en adequaat verwijzen. Hormoontherapie is geïndiceerd en effectief bij ernstige vasomotore klachten. De voordelen wegen op tegen de risico’s, zeker indien behandeling start bij vrouwen jonger dan 60 jaar die minder dan 10 jaar in de overgang zijn. SSRI’s, SNRI’s, gabapentine, cognitieve therapie en gedragstherapie zijn minder werkzame alternatieven. Combinatie van een arbeidsomstandighedengesprek met een gezondheidscheck voor 50-jarige werkneemsters is te overwegen ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pinas, I.M.
Thema Hoofdartikel
Publicatie 29 maart 2016
Editie Quintesse - Jaargang 5 - editie 1 - nummer 1 | Vrouwspecifieke geneeskunde

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u welke aan de menopauze gerelateerde klachten er zijn;
  • kent u de controversen en consensus over behandeling van overgangsklachten;
  • weet u welke rol de bedrijfsarts kan spelen voor vrouwen in de menopauze;
  • kent u de functie van de Greene Climacteric Scale.