Migraine en orale anticonceptiva: een hormonaal samenspel

 • 00Inleiding
 • 01Migraine
 • 02Economische en maatschappelijke impact
 • 03Preventie en behandeling
 • 04De rol van hormonen 
 • 05Het gebruik van anticonceptiva
 • 06Implicaties voor de toekomst
 • 07De betekenis voor de bedrijfs- en verzekeringsarts
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Migraine is een aanvalsgewijze neurovasculaire aandoening die bij mensen van 15–49 jaar de belangrijkste oorzaak van gezondheidsverlies vormt. Migraine wordt onvoldoende (h)erkend en is sterk ondergediagnosticeerd/ondergerapporteerd in de Nederlandse huisartsenpraktijk, ondanks de aanzienlijke sociaal-economische impact. Er bestaat een scala aan geneesmiddelen voor de aanvalsbehandeling en de onderhoudsbehandeling. Bedrijfs- en verzekeringsartsen moeten bedacht zijn op persoonsgebonden omgevings- en leefstijlfactoren die bij migrainepatiënten een trigger kunnen vormen. Hoewel de associatie tussen hormonen (met name oestrogenen) en migraine is aangetoond, blijft het exacte mechanisme complex. Ook anticonceptiva spelen daarbij een rol, maar het is nog onduidelijk of deze effectief zijn bij migrainepatiënten. Voorzichtigheid is vooral geboden bij gebruik van de combinatiepil bij (rokende) migrainepatiënten met aura, vanwege het verhoogde risico op een ischemisch cerebrovasculair accident. Gezien de methodologische kanttekeningen bij studies blijft verder onderzoek en het in kaart brengen van vasculaire risicofactoren van de (individuele) migrainepatiënt noodzakelijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Al-Hassany, L.
Maassen van den Brink, A.
Thema Farmacotherapie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 december 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 4 - Nummer 4 | Reuma en werk

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de daadwerkelijke invloed van migraine op de maatschappij en de individuele patiënt;
 • weet u welke farmacotherapeutische en niet-farmacologische interventies bij migrainepatiënten er zijn;
 • kent u de rol van hormonen in migraine en hoe deze op synthetische wijze als therapie kunnen fungeren;
 • weet u hoe verschillende orale anticonceptiva een rol kunnen spelen bij migraine met en zonder aura.