Moreel beraad

Goed handelen bij conflict van plichten?

Door op 17-09-2019
 • 00Inleiding
 • 01Casus
 • 02Voorbereiding
 • 03Voorbeeld van moreel beraad
 • 04Bespreking
 • 05Het vervolg
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Tijdens de verzuimbegeleiding stelt een werknemer dat de bedrijfsarts zich moet houden aan zijn beroepsgeheim. De bedrijfsarts krijgt van de werknemer geen toestemming om de geconstateerde druk op de arbeidsverhoudingen aan de werkgever te melden. De bedrijfsarts besluit deze werkgerelateerde herstelbelemmerende factor niet te vermelden in het spreekuurrapport en ontneemt daarmee de werkgever de mogelijkheid om te interveniëren. De bedrijfsarts besluit tot het organiseren van een moreel beraad, aangezien hij na het verzenden van het spreekuurrapport met een gevoel van onbehagen blijft zitten. Het moreel beraad omvat vragen over de probleemstelling, de feiten, de waardering en de besluitvorming. In de bespreking worden de waarden overwogen om een zorgvuldige handelswijze te bereiken. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. B. (Bas) Sorgdrager,
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 17 september 2019
Editie Quintesse - Jaargang 8 - editie 3 - nummer 3 | Ethiek

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u wettelijke regels voor het verstrekken van informatie aan de werkgever;
 • weet u welke informatie een werkgever nodig heeft om te voldoen aan re-integratie-inspanning;
 • herkent u situaties waarin een conflict van plichten kan optreden;
 • kunt u het moreel beraad met collega’s toepassen.