MRSA in een verpleeghuis

Casus

In Nederland gelden strenge richtlijnen voor het beleid bij een uitbraak van MRSA, weergegeven in richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding en de Werkgroep Infectie Preventie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het doel daarvan is de verspreiding tegen te gaan van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus, die de behandeling van kwetsbare patiënten bemoeilijkt. Een MRSA-uitbraak roept veel vragen op bij betrokkenen: medewerkers, bewoners en hun vertegenwoordigers. Samenwerking met externe deskundigen, zoals de lokale microbioloog, GGD-arts en huisarts, is van belang. De bedrijfsarts kan een bijdrage leveren door advisering aan het uitbraakteam en  een consultatie van individuele medewerkers met vragen over MRSA. Een belangrijk advies is dat elk verpleeghuis een MRSA-draaiboek opstelt.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van Quintesse en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren