MRSA in een verpleeghuis

Door op 09-09-2015

In Nederland gelden strenge richtlijnen voor het beleid bij een uitbraak van MRSA, weergegeven in richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding en de Werkgroep Infectie Preventie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het doel daarvan is de verspreiding tegen te gaan van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus, die de behandeling van kwetsbare patiënten bemoeilijkt. Een MRSA-uitbraak roept veel vragen op bij betrokkenen: medewerkers, bewoners en hun vertegenwoordigers. Samenwerking met externe deskundigen, zoals de lokale microbioloog, GGD-arts en huisarts, is van belang. De bedrijfsarts kan een bijdrage leveren door advisering aan het uitbraakteam en  een consultatie van individuele medewerkers met vragen over MRSA. Een belangrijk advies is dat elk verpleeghuis een MRSA-draaiboek opstelt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Casus
Publicatie 9 september 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 3 - nummer 3 | ADHD

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u welke mogelijkheden de bedrijfsarts heeft om een zorginstelling te adviseren over MRSA;
  • kent u de richtlijnen over MRSA van het RIVM;
  • weet u welke actoren betrokken zijn bij een MRSA-uitbraak.