Multipele sclerose en blijven werken

MS is een neurodegeneratieve aandoening die veelal mensen in de arbeidzame leeftijd treft. Hoewel het beeld hardnekkig is dat werken met MS niet goed mogelijk zou zijn, blijkt steeds meer dat het met gerichte aandacht en goede samenwerking wel goed mogelijk is langdurig te blijven functioneren. Slechts bij een klein deel van de mensen met MS ontstaan vrij snel dusdanig forse beperkingen dat werken niet meer mogelijk is. De neuroloog en de revalidatiearts zijn de aangewezen medisch specialisten voor de behandeling en begeleiding van mensen met MS. Maar ook de ergotherapeut, fysiotherapeut en de psycholoog hebben een belangrijke rol in de behandeling. Voor de bedrijfsarts is het relevant met deze disciplines samen te werken bij de begeleiding van mensen met MS in het werk. In toenemende mate is er in de curatieve sector ook aandacht voor de relevantie van werk voor een goede kwaliteit van leven bij mensen met MS.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren