Niet-aangeboren hersenletsel door een hersentumor

Door op 12-12-2017

Bij NAH denk je niet in eerste instantie aan hersenkanker. Mede vanwege de slechte prognose zien de bedrijfs- en verzekeringsarts zelden patiënten met een hersentumor. Wanneer er dan toch iemand moet worden begeleid, was er tot voor kort weinig houvast in de vorm van richtlijnen. Maar inmiddels is er de NVAB-richtlijn Kanker en Werk.4
Aan de hand van de beschreven casus wordt het duidelijk dat de informatie uit de kliniek en het vragenlijstonderzoek door de bedrijfsarts elkaar goed kunnen aanvullen. Er ontstaat een veel gebalanceerder beeld van de mogelijkheden en beperkingen. Dit kan helpen bij het onderbouwen en uiteindelijk beoordelen van een WIA-aanvraag. Daarnaast nodigt de richtlijn de bedrijfsarts uit om verder te kijken dan alleen het werkvermogen en biedt deze mogelijkheden om de kwaliteit van leven en de kwaliteit van werk te bevorderen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren