Niet-aangeboren hersenletsel en terugkeer naar werk

  • 00Behandeling
  • 01Begeleiding
  • 02Preventie van uitval uit het arbeidsproces
  • 03Verzekeringsgeneeskundige beoordeling
  • 04Tot slot
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Een (duurzame) terugkeer naar werk na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is niet vanzelfsprekend vanwege de mogelijke gevolgen op fysiek, cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied. Naast de beperkingen spelen de persoonlijke en de omgevingsfactoren (wel en niet werkgerelateerd) een rol. Intensieve en langdurige begeleiding is vaak nodig. Wanneer iemand zodanige beperkingen heeft dat een revalidatiebehandeling geïndiceerd is, kan in het revalidatiecentrum of ziekenhuis aandacht besteed worden aan werk. Meest essentiële onderdeel van de arbeidsre-integratie is een begeleide terugkeer op de werkplek. De bedrijfsarts speelt hierbij een belangrijke rol. Kennis van NAH bij alle betrokkenen is nodig. Het functioneren kan door de tijd heen verbeteren en verslechteren. Aangeraden wordt een werknemer met NAH periodiek en langdurig te volgen. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Velzen, J.M. van
Bennekom, C.A.M. van
Frings-Dresen, M.H.W.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 12 december 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 4 - nummer 4 | Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • bent u op de hoogte van de duur van herstel in functioneren en terugkeer naar werk na niet-aangeboren hersenletsel (NAH);
  • kent u drie modellen voor arbeidsgerichte revalidatie;
  • kent u vier redenen om mensen met NAH intensief en langdurig te begeleiden op de werkplek;
  • weet u wat de beperkingen van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) zijn bij het in kaart brengen van de functionele mogelijkheden na NAH.