Omgaan met risico’s

Hoog-risicobenadering versus hele-bevolkingbenadering

Door op 18-12-2018
 • 00Inleiding
 • 01Risico
 • 02Risicofactor en risicogroep
 • 03Hoog risico
 • 04Preventiestrategieën: de theorie
 • 05Preventiestrategieën: de praktijk
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Risico, risicofactor en risicogroep: begrippen die in de dagelijkste praktijk veel worden gebruikt. Maar wat betekenen ze? Als bedrijfsarts hebt u, net als alle andere artsen, geleerd om personen met een hoog risico op bijvoorbeeld het krijgen van een hartinfarct op te sporen en te behandelen. Dit met het oogmerk om ziekte te voorkomen. De vraag is of dit de efficiëntste aanpak is. Het is de verdienste van Geoffrey Rose dat hij verder keek dan zijn eigen populatie en zo ontdekte dat de oorzaak van de epidemie van hart- en vaatziekten lag in de verdeling van de risicofactoren in de bevolking. Een strategie gericht op het verschuiven van deze verdeling (de hele-bevolkingbenadering) zet meer zoden aan de dijk dan een strategie gericht op de groep met een hoog risico. Ook op andere terreinen dan hart- en vaatziekten kan deze benadering haar vruchten afwerpen. De bedrijfsarts is de persoon bij uitstek die veranderingen kan aanbrengen in de minisamenleving en die bedrijven zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Stiphout, W.A.H.J. van
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 18 december 2018
Editie Quintesse - Jaargang 7 - editie 4 - nummer 4 | Primaire preventie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de betekenis van de begrippen risico, risicofactor en risicogroep;
 • bent u beter in staat risico’s in maat en getal op hun waarde voor de praktijk in te schatten;
 • weet u het verschil tussen de hoog-risicobenadering en de hele-bevolkingbenadering;
 • kunt u zelf toepassingen in de eigen praktijk bedenken.