Omgevingstoxicologie: de impact van luchtkwaliteit op de gezondheid

Door op 16-09-2016

De luchtkwaliteit is van groot belang voor ons leef- en werkklimaat. In
bedrijven zelf bepaalt de Arbeidsomstandighedenwet dat er eisen gesteld
worden aan de luchtkwaliteit waarin mensen hun beroep mogen uitoefenen.
Maar hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit buiten bedrijven? Die is ook
onderhevig aan normen. Het is belangrijk zich te realiseren dat blootstelling aan luchtverontreiniging door verkeer of emissies van fabrieken risico’s met zich meebrengt die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van werknemers. Die gezondheidsrisico’s worden vaak over het hoofd gezien als zieke werknemers op het spreekuur komen. De invloed van het milieu op de gezondheid en op verzuim kan echter aanzienlijk zijn. Dat wordt geïllustreerd in de casus. In dit artikel wordt onder de term omgevingstoxicologie ingegaan op de stoffen die de luchtkwaliteit bepalen. Door het toevoegen van de dimensie milieu aan ons beoordelingskader, ontstaat een nieuwe kijk op gezondheid.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Willers, S.M.
Elders, L.A.M.
Thema Hoofdartikel
Publicatie 16 september 2016
Editie Quintesse - Jaargang 5 - editie 3 - nummer 3 | Toxicologie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de belangrijkste stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken;
  • weet u dat er normen worden gesteld aan de luchtkwaliteit;
  • kent u de bronnen van luchtverontreiniging in Nederland;
  • weet u dat er daardoor extra gezondheidsrisico’s kunnen bestaan voor werknemers.