Ongevalsanalyse

Systematiek en modellen toegelicht

Door op 19-06-2020
 • 00Arbeidsongevallen
 • 01OngevalsonderzoekAlphen WJT van. Ongevallenonderzoek, de eerste stap in het leren van ongevallen. Den Haag: SDU Uitgevers; 2014.
 • 02Belanghebbenden bij ongevalsanalyse
 • 03Hoe ontstaat een ongeval?
 • 04De rol van de veiligheidskundige
 • 05Methoden voor ongevalsanalyse
 • 06Samenwerking tussen bedrijfsarts en veiligheidskundigeNederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne. Preventie beroepsziekten: de essentiële rol van arboprofessionals. NVvA; 2020.
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Het voorkomen van ongevallen krijgt veel aandacht in organisaties: werkinstructies, audits, certificering, opleiding, et cetera. Helaas blijken ongevallen daarmee niet altijd te voorkomen. Reden te meer om de (bijna-)ongevallen goed te analyseren, waardoor mogelijke trends zijn waar te nemen en gerichte maatregelen kunnen worden getroffen. Dit artikel schets de achtergrond van ongevallen (het waarom), de meestgebruikte analysemodellen bij ongevallen (het hoe) en ten slotte een pleidooi voor meer samenwerking tussen veiligheidskundigen en bedrijfsartsen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Smedema, F.A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 juni 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 2 - nummer 2 | Bedrijfsongevallen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • kent u de verschillende categorieën van arbeidsongevallen;
 • weet u wat oorzaken en gevolgen zijn van een arbeidsongeval;
 • kent u de verschillende belangen voor een grondige ongevalsanalyse;
 • kent u de belangrijkste analysemethoden en kunt u de verschillen benoemen;
 • ziet u in dat betere samenwerking tussen arboprofessionals zal leiden tot een veiligere werkomgeving.