Oorzaken en gevolgen van beroepsziekten raken uit beeld aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Door op 06-06-2019

Er is al meerdere jaren sprake van toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt. Die voltrekt zich in alle sectoren. Binnen deze steeds groeiende flexibele schil met een toenemend aantal zzp’ers is er een concentratie van werkenden met afnemende gezondheidsbescherming en weinig sociale zekerheid. Aan de hand van vier voorbeelden van werkgerelateerde aandoeningen wordt nader ingegaan op achterliggende oorzaken en gevolgen van deze aandoeningen voor werkenden in de flexibele schil. Aangenomen dat het gaat om blijvende veranderingen op de arbeidsmarkt is er een dringende noodzaak om de wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid en toegang tot arbeidsgeneeskundige zorg aan te passen. Het realiseren van op solidariteit gebaseerde verzekering en regelgeving verdient hierbij de voorkeur.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pal, T.M.
Thema In de praktijk
Publicatie 6 juni 2019
Editie Quintesse - Jaargang 8 - editie 2 - nummer 2 | Voeding