Opbouwschema’s bij re-integratie

Is er enige onderbouwing of doet iedereen maar wat?

Door op 19-03-2019
  • 00Inleiding
  • 01Duurbelasting en urenbeperking
  • 02Het re-integratieproces: valkuilen in het huidige model
  • 03Tips voor re-integratie en opbouwschema’s
  • 04 
  • 05Conclusies
  • 06Reacties (1)

Samenvatting

Elk verzuim langer dan zes weken kan worden beschouwd als kostbare crisis (zowel in gezondheidstermen als in financiële termen), die rechtvaardigt dat nauwgezet wordt gekeken naar de oorzaken. Belastbaarheid, of 'functionele mogelijkheden', is geen objectief gegeven en kan niet direct worden afgeleid uit alleen de medische feiten. De belastbaarheid of inzetbaarheid voor werk heeft veel te maken met sociaal-culturele factoren en individuele percepties. Bij de re-integratie is het van belang om primair aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt en zijn vragen. Re-integratie vereist heel vaak ook gesprekken met andere betrokkenen, zoals leidinggevenden, casemanagers en partners. Opbouwschema’s zijn bedoeld om de cliënt te helpen bij zijn re-integratie en kunnen niet worden opgelegd op basis van vaststelling van functionele mogelijkheden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Advies
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 maart 2019
Editie Quintesse - Jaargang 8 - editie 1 - nummer 1 | Bewustzijnsstoornissen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • hebt u meer inzicht in de eigen re-integratiepraktijk en de begrippen functionele mogelijkheden en urenbeperking;
  • bent u zich bewust van de valkuilen bij re-integratie 'volgens het boekje';
  • kunt u adviseren over opbouwschema’s.