OSAS als oorzaak van vermoeidheid

Door op 08-09-2017
 • 00Inleiding
 • 01Begripsbepaling
 • 02Prevalentie
 • 03Symptomen
 • 04Risicofactoren
 • 05Impact van OSAS
 • 06Herkennen in de praktijk
 • 07Diagnostiek
 • 08Behandeling
 • 09Effect van de behandeling
 • 10Therapietrouw
 • 11Effect van gewichtsreductie-interventies
 • 12Begeleiding van OSAS-patiënten
 • 13Screening op OSA(S) in een werknemerspopulatie
 • 14Reacties (0)

Samenvatting

Het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) is een nog onvoldoende onderkende oorzaak van vermoeidheid. OSAS komt veel voor en de prevalentie neemt toe, gerelateerd aan een toename van obesitas. OSAS heeft veel invloed op de gezondheid, het functioneren sociaal en in werk, en op het ontstaan van ongevallen. (Vroeg)diagnostiek en adequate behandeling zijn dan ook van belang. Bedrijfsartsen kunnen een rol spelen in het opsporen van OSAS-patiënten door bij vermoeidheidsklachten te vragen naar snurken, ademstilstanden ’s nachts en overmatige slaperigheid overdag. Zeker bij mannelijke patiënten met overgewicht, vergrote nekomvang en/of hypertensie moet hieraan worden gedacht. OSAS is geen beroepsziekte of werkgerelateerde aandoening. In de begeleiding van medewerkers met behandelde OSAS is het van belang therapietrouw te controleren en actief te interveniëren op leefstijl. Screening op OSAS wordt aanbevolen bij organisaties waar sprake is van eentonige of monotone werkzaamheden en bij populaties met veel cardiovasculaire risicofactoren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dijk, van D.M.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 september 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 3 - nummer 3 | Moeheid

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de belangrijkste symptomen en diagnostische criteria van OSAS; kent u de risicofactoren voor en de comorbiditeit van OSAS;
 • bent u op de hoogte van de verschillende behandelmethoden;
 • kunt u medewerkers met OSAS en hun werkgevers adequaat adviseren.