Persoonlijkheidsstoornissen volgens de DSM-5

Door op 15-12-2016

Persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door persisterend
niet-adaptief voelen, denken en/of gedrag dat zich in de regel op
meerdere levensterreinen manifesteert, dus zowel thuis als op het
werk. Met name het interpersoonlijk functioneren wordt dikwijls
in negatieve zin beïnvloed. Dat kan zijn met de partner of familie,
maar ook met collega’s of leidinggevenden en natuurlijk ook met
de bedrijfsarts of verzekeringsgeneeskundige. De verschillende
persoonlijkheidsstoornissen worden elk gekenmerkt door hun meer
of minder specifieke moeilijkheden. Over de plaats van onderliggende
constructen als temperament en empathie is nog veel discussie. Daarom
wordt in de DSM-5 een deel van deze constructen beschreven bij het
alternatief, nader te onderzoek persoonlijkheidsmodel. In dit artikel
worden zowel de conventionele DSM-5-persoonlijkheidsstoornissen
besproken als het alternatieve model, omdat het inzicht geeft in actuele,
theoretische ontwikkelingen, maar vooral omdat beide modellen
handvatten geven bij de behandeling en begeleiding van mensen met
persoonlijkheidsproblematiek.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kooiman, C.G.
Thema Hoofdartikel
Publicatie 15 december 2016
Editie Quintesse - Jaargang 5 - editie 4 - nummer 4 | Persoonlijkheidsstoornissen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u wat de plaats is van de persoonlijkheid in het  stresskwetsbaarheidsmodel;
  • kent u de belangrijkste kenmerken van de DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen;
  • hebt u kennis van de definiërende begrippen ‘persoonlijkheidsfunctioneren’ en ‘persoonlijkheidstrekken’;
  • kunt u de gehanteerde begrippen toepassen in uw praktijk.