Ploegendienst en slaapproblemen

Door op 29-09-2020
  • 00Werken in ploegendienst
  • 01Slaapproblemen als beroepsziekte
  • 02Dilemma bij interventies
  • 03Conclusies
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Het werken in nacht- en ploegenarbeid brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. De gezondheidsrisico’s nemen toe naarmate de leeftijd vordert, als gevolg van verminderde flexibiliteit bij het omgaan met verstoringen van het circadiaans ritme. Slaapstoornissen komen vanwege dit synchroniciteitsprobleem veel voor bij ploegendienstwerkers. Het ploegendienstsyndroom kan als beroepsziekte worden geregistreerd en gemeld onder de diagnose ‘aanpassingsstoornis’. Oververmoeidheid kan leiden tot beperkingen in het werk, zoals minder alert zijn en de noodzaak tot werktijdenaanpassingen. Preventieve maatregelen moeten zijn gericht op het voorkomen of verminderen van het uit fase raken van het ritme van de interne biologische klok. Nachtarbeid moet worden teruggedrongen en is alleen toegestaan als het noodzakelijk is. Medische besluitvorming om iemand ongeschikt te verklaren voor het werken in de nacht vraagt zorgvuldige afweging. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. B. (Bas) Sorgdrager,
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 september 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 3 - nummer 3 | Slaapproblemen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de arbeidsgeneeskundige consequenties van een verstoord circadiane ritme;
  • hebt u argumentatie om gericht werkgever en werknemer te adviseren over onregelmatige werktijden;
  • kunt u stoornis, beperkingen en functionele mogelijkheden vaststellen bij slaapproblemen in relatie tot ploegendienst;
  • kent u de criteria om slaapproblemen als gevolg van ploegendienst te melden als beroepsziekte.