Posttraumatische klachten binnen de zorgsector vragen om alertheid op het sociaal geneeskundig spreekuur

Door op 01-12-2022

Volgens onderzoek maakt tussen de 52% tot 81% van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven een schokkende gebeurtenis mee. De meeste mensen komen een schokkende gebeurtenis zonder langdurige problemen te boven, een deel ontwikkelt echter psychische klachten. We spreken dan van posttraumatische klachten. Beroepsmatig kunnen mensen in bepaalde beroepen meer dan gemiddeld worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen. Bekende risicogroepen voor (werkgerelateerde) posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn politieagenten, brandweerlieden, beroepsmilitairen, ambulancemedewerkers en machinisten. Een bijzondere risicofactor is interpersoonlijk geweld. Interpersoonlijk geweld wordt vaak als traumatischer ervaren dan andere gebeurtenissen en geeft meer risico op zowel een acute stressstoornis (ASS) als een PTSS. Werkenden in de zorgsector die met een traumatische ervaring worden geconfronteerd, zullen door de aard van hun werk meer te maken krijgen met interpersoonlijk geweld. In dit artikel beschrijven we twee casussen van medewerkers in de zorg die te maken kregen met interpersoonlijk geweld. Ook bespreken we het belang van het herkennen van een werkgerelateerde PTSS en hoe de bedrijfsarts, of verzekeringsarts in een re-integratierol, de re-integratie gezond en duurzaam kan vormgeven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pennings, E.M.
Graaf, J.H. de
Thema Klinische casus
Publicatie 1 december 2022
Editie Quintesse - Jaargang 11 - editie 4 - Nummer 4 | Werkdruk