Preventie van beroepsziekten

Het RIVM schat het aantal werkgerelateerde aandoeningen op meer dan 400 000 per jaar en de werkgebonden sterfte op meer dan 4 000 gevallen per jaar. De sociale en financiële impact van beroepsziekten zijn groot en rechtvaardigen een actieve preventieve houding. De vernieuwde Arbowet van 2017 stelt preventie meer centraal: de positie van de preventiemedewerker is versterkt en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts zijn verbeterd. De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkplek. Belangrijk is ook een verandering van attitude van de bedrijfsarts. Om een antenne te ontwikkelen voor preventie is het van belang de werkvloer op te gaan. Op de werkvloer en in gesprek met werkenden krijgt de bedrijfsarts oog voor preventieve maatregelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren