Preventieve gezondheidszorg

Focus op de private sector

Door op 01-08-2023

Voor de ambitie van duurzame inzetbaarheid van werkenden zijn preventie, amplitie, leefstijl, arbeidsomstandigheden en leefomgeving sleutelwoorden. Kennis van de multifactoriële complexiteit van het ontstaan van ziekte, van de diverse typen preventie en de toepasbaarheid voor specifieke doelen en doelgroepen is onontbeerlijk voor het bereiken van gezondere en vitalere werkenden. Van groot belang is het herkennen van factoren die maken dat mensen geen urgentie voelen voor het aanpassen van hun leefstijl, of niet in staat zijn tot (duurzame) gedragsverandering. Voorwaarden voor het ontwikkelen van succesvolle preventieprogramma’s zijn kennis over de doelgroepen, eigen regie van klanten en patiënten, aandacht voor onderliggende zorgen op alle levensdomeinen, collectiviteit in deelname aan programma’s, eenvoud van programma’s, samenwerking met andere maatschappelijke instanties en starten op jonge leeftijd. Vaardigheden in motiverende gespreksvoering, ondersteund door methoden als Positieve Gezondheid en het Leefstijlroer, kunnen werkenden daadwerkelijk in beweging brengen in de richting van een gezondere leefstijl.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kluijt, I.
Thema Juridisch
Publicatie 1 augustus 2023
Editie Quintesse - Jaargang 12 - editie 3 - Nummer 3 | De knie