Privacy van verzuimende werknemers

Door op 24-06-2016
 • 00Inleiding
 • 01Het medisch beroepsgeheim
 • 02Geheimhoudingsplicht en arbeidsverzuim
 • 03De relatie tussen het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving
 • 04Toestemming van de werknemer is niet allesbepalend
 • 05Werken onder de verlengde arm
 • 06Wat mag de bedrijfsarts wel en niet?
 • 07Wat mag de werkgever wel en niet?
 • 08Eisen aan digitale verzuimsystemen
 • 09Privacy en beroepsgeheim in rechtspraak
 • 10Meldplicht datalekken
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

Wet- en regelgeving over privacybescherming van werknemers is complex en niet altijd helder geformuleerd. Er is onduidelijkheid in normen en regels die soms eerder belemmerend werken op de re-integratie dan bevorderend. De overheid geeft in een aantal opzichten niet het goede voorbeeld en in de rechtspraak wordt wisselend en soms onjuist geoordeeld over privacyzaken. Besproken wordt wat die regels betekenen voor de taak van bedrijfs- en verzekeringsartsen en voor het handelen van werkgevers. Veelvoorkomende vragen en problemen worden benoemd en oplossingen voor knelpunten worden besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Heida, R.A.
Graaf, J.H. de
Thema Juridisch
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 24 juni 2016
Editie Quintesse - Jaargang 5 - editie 2 - nummer 2 | Darmziekten

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de belangrijkste punten in de privacybescherming van werknemers;
 • weet u wat de werkgever mag vragen, noteren en doorgeven over verzuim;
 • weet u dat toestemming van werknemer geen vrijbrief is om informatie te delen met derden;
 • weet u dat rechters soms onjuist oordelen over privacybescherming van werknemers.