Psychiatrische factoren bij SARS-CoV-2

Door op 01-09-2022

Een groot deel van de bevolking is inmiddels blootgesteld aan SARS-CoV-2. Een deel van de mensen houdt persisterende klachten (Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2-infectie, PASC) over aan deze infectie, of deze nu symptomatisch is verlopen of niet. De persisterende klachten beslaan zowel somatische als psychische domeinen. Veel patiënten die op de IC zijn opgenomen maken een delier door. Daarnaast komen cognitieve stoornissen veel voor. Er is een verhoogde prevalentie van angst- en depressieve stoornissen en van posttraumatische stressstoornis. Bijzondere aandacht dient er te zijn voor patiënten met PASC die een somatisch-symptoomstoornis (SSS) ontwikkelen. Het bestaan van een comorbide SSS sluit het bestaan van een somatische aandoening evenmin uit als dat een somatische aandoening het bestaan van een psychische aandoening uitsluit. Het onbehandeld laten van een SSS kan leiden tot het toenemen van klachten, het belemmeren van herstel, de oneigenlijke inzet van diagnostiek en interventies en de exacerbatie in de vorm van het ontstaan van depressie en suïcidaliteit. Er wordt geadviseerd om alert te zijn op het bestaan van (neuro)psychiatrische aandoeningen en in het bijzonder op het bestaan van een SSS. Voor een SSS bestaat een gemakkelijk afnemende vragenlijst die als screeningsinstrument kan dienen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bouwens, J.A.
Thema Psyche
Publicatie 1 september 2022
Editie Quintesse - Jaargang 11 - editie 3 - Nummer 3 | Wervelkolom