Psychiatrische klachten in en na de zwangerschap

Begeleiding door de POP-poli en het belang van samenwerking met de bedrijfs- en verzekeringsarts

  • 00Inleiding
  • 01Psychiatrische klachten en zwangerschap
  • 02Preventie en behandeling
  • 03Wat is belangrijk in de re-integratie?
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Psychiatrische aandoeningen komen frequent voor bij zwangere vrouwen en kraamvrouwen. Vrouwen die al bekend zijn met psychiatrische problematiek hebben een verhoogde kans op ontregeling in de zwangerschap of de post-partumperiode. In de praktijk blijkt dat werkgevers, maar ook bedrijfsartsen, het vaak lastig vinden om dergelijke situaties goed in te schatten. Samenwerking en afstemming tussen de behandelaren van de POP-poli – psychiater, kinderarts en gynaecoloog/verloskundige – met de bedrijfsarts of verzekeringsarts kunnen hierin meer duidelijkheid geven. Dit gebeurt nog niet structureel. In dit artikel bespreken we de interventies vanuit de POP-poli en hoe de samenwerking beter kan worden vormgegeven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hendriks, S.M.
Graaf, J.H. de
Geerling, B.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2022
Editie Quintesse - Jaargang 11 - editie 1 - Nummer 1 | De risicozwangerschap

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u dat psychiatrische aandoeningen frequent voorkomen bij zwangere vrouwen en kraamvrouwen;
  • weet u dat deze groep specifieke behandeling vraagt voor de betrokkene, het (ongeboren) kind en hun omgeving;
  • hebt u kennis van de behandel- en begeleidingsmogelijkheden die POP-poli’s in Nederland bieden;
  • beseft u het belang van een zorgvuldige re-integratie bij deze groep;
  • ziet u hoe belangrijk afstemming tussen bedrijfsarts en behandelaren kan zijn voor een duurzaam herstel en een succesvolle re-integratie.