Q-koortsvermoeidheidsyndroom en burn-out

Door op 08-09-2017

Tussen 2007 en 2009 werd Nederland getroffen door de grootste Q-koortsepidemie ter wereld. De meeste mensen herstellen snel na een Q-koorts infectie, maar een aantal mensen houdt langdurig klachten. De beschreven cliënt liep in 2009 een Q-koortsinfectie op en ontwikkelde nadien QVS. Cognitieve gedragstherapie gaf geen volledig herstel. De copingstrategie, doorgaan, heeft geleid tot een burn-out (aanpassingsstoornis), waardoor volledige uitval optrad. Er wordt geen behandeling ingezet en de cliënt wordt langdurig volledig arbeidsongeschikt gehouden. Hoewel voor de ziekmelding de werkgever jarenlang ruimte heeft gegeven voor terugkeer naar het werk, was hier volgens het UWV niet juist gehandeld en werd een loonsanctie opgelegd. Het blijft voor de bedrijfs- en verzekeringsarts zorg om goed in het oog te houden of de belasting in het werk en de belastbaarheid van de cliënt bij elkaar passen. Zeker als het fors mentaal belastende werkzaamheden zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Geest, van der D.J.M.
Thema Klinische casus
Publicatie 8 september 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 3 - nummer 3 | Moeheid