Ramadan is meer dan alleen niet eten en drinken

Door op 06-06-2019

Voor een vastende is ramadan een bijzondere maand. Een maand in het teken van vroomheid, verbondenheid met arme en hongerige mensen en een gevoel van saamhorigheid. Studies hebben aangetoond dat het vasten zowel positieve als negatieve effecten heeft op gezondheid en arbeid. De meeste studies zien gezondheidbevorderende effecten. Maar werknemers met een voorgeschreven dieet of een (chronische) ziekte wordt afgeraden om deel te nemen aan de ramadan. Bovendien zijn zieken vrijgesteld van vasten. Werkgevers zijn niet verplicht om speciale maatregelen te treffen voor de vastende werknemer. Wel wordt geadviseerd om gezamenlijk te kijken naar knelpunten en eventueel tijdelijk werktijden of werkzaamheden aan te passen. Het is ook raadzaam om medewerkers die vasten in de gaten te houden. Daarmee toont de werkgever goed werkgeverschap en het geeft de mogelijkheid om in te ingrijpen en eventueel de bedrijfsarts te benaderen om de risico’s te beperken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dermitas, U
Thema Klinische casus
Publicatie 6 juni 2019
Editie Quintesse - Jaargang 8 - editie 2 - nummer 2 | Voeding