Richtlijn Chronisch zieken en werk

Door op 06-06-2019

Bedrijfs- en verzekeringsartsen krijgen in hun dagelijks werk vaak te maken met chronisch zieken. Het aantal werkenden met een chronische ziekte neemt toe en dat blijft naar verwachting de komende jaren het geval. De richtlijn Chronisch zieken en Werk kan bedrijfs- en verzekeringsartsen ondersteunen bij hun begeleiding en beoordeling van chronisch zieke werkenden. De werkende staat hierbij centraal en moet kunnen rekenen op steun bij het behoud van werk en bij terugkeer naar passend werk. De richtlijn gaat in op ziekteoverstijgende aspecten. De factoren die hierbij relevant zijn, de interventies die effectief kunnen zijn om dit resultaat te bewerkstellingen en de rol die de chronisch zieke zelf hierbij speelt, zijn de onderdelen die in de richtlijn aan de orde komen. Ook komt de samenwerking, zowel arbocuratief als tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen, aan de orde. De richtlijn is beschikbaar op de site van de beroepsverenigingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wind, H.
Thema Richtlijnen
Publicatie 6 juni 2019
Editie Quintesse - Jaargang 8 - editie 2 - nummer 2 | Voeding