Richtlijn Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid (herzien 2021)

Door op 01-03-2022
  • 00Inleiding
  • 01Wijzigingen ten opzichte van de richtlijn van 1 mei 2014
  • 02Reacties (0)

Samenvatting

De richtlijn Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid heeft een update gekregen. Deze update biedt een beoordelingskader voor de vraag die de (verzekerings)arts vanaf 10 januari 2020 beantwoordt: ‘Is de oorzaak van de ongeschiktheid tot werken uitsluitend gelegen in andere factoren dan de huidige zwangerschap of de laatste bevalling?’ De nieuwe vraag sluit aan bij twee eisen die uit de jurisprudentie blijken. Allereerst moet het UWV buiten twijfel stellen dat er een andere oorzaak is voor de arbeidsongeschiktheid. De tweede eis is dat bij meerdere oorzaken van arbeidsongeschiktheid de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap of bevalling prevaleert. De ‘oude’ richtlijn sloot onvoldoende aan bij deze eisen uit de jurisprudentie. De nieuwe richtlijn betekent een omslag in het denken en biedt een nieuw beoordelingskader. Dat raakt de visie op zwangerschap/bevalling en psyche, de invloed van zwangerschap of bevalling op auto-immuunziekten en de vraag wanneer de arbeidsongeschiktheid niet langer het gevolg is van de zwangerschap of bevalling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Visser, N.
Feringa, Y.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2022
Editie Quintesse - Jaargang 11 - editie 1 - Nummer 1 | De risicozwangerschap

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • bent u op de hoogte van het nieuwe beoordelingskader;
  • kunt u op een andere manier denken over het causaliteitsvraagstuk bij de claim arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling;
  • weet u waarom de richtlijn uit 2014 moest worden aangepast;
  • hebt u meer inzicht in de laatste stand van de wetenschap rond zwangerschap en psyche, en rond zwangerschap/bevalling en auto-immuunziekten.