Rouw en verdriet

Een zaak voor bedrijfsartsen?

Door op 01-06-2023

Rouw en verdriet tasten in belangrijke mate het emotioneel welbevinden aan en hebben een sterke invloed op het werk. Omgaan met verlies en verdriet is geen standaardonderdeel van opleidingen voor managers en zelfs niet voor bedrijfsartsen. Als werkgevers het emotioneel welbevinden van werknemers verwaarlozen, komen de productiviteit en de kwaliteit van het werk in het gedrang. De bedrijfsarts kan eraan bijdragen dat werkgevers en arbeidsmilieus rouw ernstig nemen en rouwarbeid (emotionele arbeid) faciliteren. Hierdoor is de werknemer eerder in staat om zich efficiënt te engageren voor het werk. Verschillende casussen komen in dit artikel ter sprake, evenals suggesties om als bedrijfsarts in de gehele organisatie te bouwen aan een cultuur van zorg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Keirse, E.A.G.
Thema Klinische casus
Publicatie 1 juni 2023
Editie Quintesse - Jaargang 12 - editie 2 - Nummer 2 | Dood en werk