Schuld en boete bij asbest

Door op 01-06-2023

In Nederland geldt het risque social: in de sociale zekerheid wordt geen onderscheid gemaakt of men arbeidsongeschikt is geraakt door werk of door andere omstandigheden. Ex-werknemers met een beroepsziekte moeten via de rechter een schadevergoeding verhalen op hun (vroegere) werkgever. Uitzondering op de regel vormt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), waar slachtoffers met een asbestziekte relatief snel en zonder kosten na bemiddeling een schadevergoeding van de werkgever of anders in elk geval een tegemoetkoming van de overheid kunnen verkrijgen. Gedurende twintig jaar hebben 12 000 slachtoffers zich gemeld bij het IAS en zijn er na bemiddeling in totaal 3500 schadevergoedingen verstrekt. Niet in alle situaties verloopt een bemiddeling helemaal volgens het boekje. De beschreven casus laat zien hoe in sommige bemiddelingen juridische argumenten de boventoon voeren en tot veel emotie en onbegrip bij het slachtoffer leiden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Warning, J.M.
Thema Beroepsziekten
Publicatie 1 juni 2023
Editie Quintesse - Jaargang 12 - editie 2 - Nummer 2 | Dood en werk