Sekseverschillen bij depressie

Door op 29-03-2016
 • 00Inleiding
 • 01Epidemiologie
 • 02Symptomatologie
 • 03Suïcidaliteit
 • 04Comorbiditeit
 • 05Beloop
 • 06Risicofactoren
 • 07Etiologie
 • 08Sekseverschil: bias en vertekening
 • 09Behandeling
 • 10Conclusie
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

Depressie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Er zijn veel overeenkomsten tussen mannen en vrouwen wat betreft de symptomen en het beloop van depressie, maar er zijn ook enkele kenmerkende verschillen, zoals de presentatie van diverse lichamelijke klachten en gedragsveranderingen. Ook zijn er sekseverschillen in comorbiditeit, zowel op somatisch als psychiatrisch vlak als ook in bijkomend middelenmisbruik. Risicofactoren voor depressie zijn gedeeltelijk verschillend voor mannen en vrouwen, en bovendien zijn er sekseverschillen in de kwetsbaarheid voor diverse risicofactoren voor depressie. De etiologie van de sekseverschillen is multifactorieel: genetische en hormonale factoren spelen een belangrijke rol, maar ook psychosociale en sociaal-culturele factoren zijn van belang. Daarnaast is er wel enige vertekening door sekseverschillen in presentatie van depressieve klachten en hulpzoekgedrag. Er zijn weinig sekseverschillen in de effectiviteit van de diverse soorten behandeling, maar wel in de farmacokinetiek en het bijwerkingenprofiel van antidepressiva, en in de verwachtingen van de therapie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Sonnenberg, C.M.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 maart 2016
Editie Quintesse - Jaargang 5 - editie 1 - nummer 1 | Vrouwspecifieke geneeskunde

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u dat depressie vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen;
 • kent u de verschillen en overeenkomsten tussen de seksen wat betreft symptomen, beloop en comorbiditeit;
 • hebt u inzicht in de etiologie van de sekseverschillen;
 • kent u seksespecifieke aspecten van de behandeling.