Slaapmiddelen: niet aan beginnen

De plaats van medicamenteuze therapie bij slaapstoornissen

Door op 29-09-2020
 • 00Slapeloosheid
 • 01Groepen hypnotica en werkingsmechanismen
 • 02Bijwerkingen van slaapmiddelen
 • 03Slaapmiddelen en onderzoeken naar aan geneesmiddelen gerelateerde ziekenhuisopnamen
 • 04Afbouwen benzodiazepinen bij wens tot stoppen na langdurig gebruik
 • 05Plaatsbepaling slaapmiddelen
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Slapeloosheid is een aandoening die leidt tot verminderd functioneren overdag, waardoor de wens tot behandeling groot is. Beschikbare geneesmiddelen die primair zijn geïndiceerd bij slaapstoornissen zijn de benzodiazepine-agonisten en melatonine. Benzodiazepinen hebben minimaal effect op de inslaapduur en enig effect op de totale slaapduur, maar zijn vooral van invloed op de lichte slaap. Benzodiazepinen kennen veel bijwerkingen, zeker bij ouderen, die deels lijken op de klachten door de aandoening (verminderd functioneren overdag). Melatonine heeft weinig en lichte bijwerkingen, maar nauwelijks bewezen effect. Het doseren van melatonine is lastig. Een groot deel van de aan geneesmiddelen gerelateerde ziekenhuisopnamen wordt toegeschreven aan gebruik van benzodiazepine-agonisten. De plaats van slaapmiddelen bij de behandeling van slaapstoornissen is uitermate beperkt. Bij chronisch gebruik moet worden geprobeerd met een afbouwschema te stoppen. Niet-medicamenteuze behandeling van slaapstoornissen heeft de voorkeur.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bemt, P.M.L.A. van den
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 september 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 3 - nummer 3 | Slaapproblemen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u het werkingsmechanisme van de belangrijkste groepen hypnotica;
 • weet u welke farmacokinetische eigenschappen belangrijk zijn voor hypnotica;
 • kunt u de belangrijkste bijwerkingen van de behandeling met hypnotica benoemen;
 • weet u wat de specifieke problemen van hypnotica bij ouderen zijn;
 • kent u de plaats van hypnotica in de behandeling van slapeloosheid;
 • kunt u benoemen waar aan moet worden gedacht bij het afbouwen van hypnotica.