Slaapproblemen bij nachtwerkers: beleid volgens de nieuwe NVAB-richtlijn

Door op 29-09-2020

Er is sterk bewijs voor de relatie tussen nachtwerk en slaapproblemen. Slaapproblemen spelen waarschijnlijk een rol bij het op lange termijn ontstaan van gezondheidseffecten door nachtwerk. Daarnaast kunnen door slaapproblemen vaker fouten worden gemaakt en dit kan leiden tot veiligheidsrisico’s. Blootstelling aan nachtwerk moet worden vermeden en het moet alleen worden ingezet als daar gegronde redenen voor zijn. Daarbij moet onder andere rekening worden gehouden met de bepalingen in de Arbeidstijdenwet. Als nachtwerk onvermijdelijk is, zijn preventieve maatregelen van belang vanwege de negatieve gezondheidseffecten van nachtwerk. Het vermijden van nachtwerk in combinatie met andere be-zwarende omstandigheden is belangrijk, net als een goede roostering op basis van de ‘vuistregels voor gezond roosteren’. Daarmee kunnen diverse aspecten van het rooster minder belastend worden gemaakt en kan verstoring van roosters worden voorkomen. Individuele advisering en begeleiding richt zich op aanpassing van de individuele roostering, voorlichting over slaaphygiëne specifiek voor nachtwerkers, verwijzing naar een slaapkliniek bij ernstigere klachten en het overwegen te  stoppen met nachtwerk bij het voortbestaan van (ernstige) klachten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Oosterhuis, T
Hulshof, C.T.J.
Thema Klinische casus
Publicatie 29 september 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 3 - nummer 3 | Slaapproblemen